Suksessfaktorer for etablering av produksjon av hydrogen, ammoniakk og avledede produkter – kommersielle og praktiske rammer

Dato: Onsdag 8. juni 2022
Tid: 15:00 - 18:00
Sted: Vinkjelleren på Grand Cafe, Karl Johans gate 31, Oslo

Både EU og Norge har målsettinger og virkemidler for satsing på hydrogen og avledede produkter. Det planlegges og er igangsatt en rekke ulike blå og grønne hydrogenprosjekter.

Sammen med Hydrogenforum og Norwea inviterer vi til seminar om konkrete kjernefaktorer som er avgjørende for en suksessfull realisasjon av anlegg for hydrogenproduksjon. Vi skal også se på hydrogenprosjektet fra sentrale markedsaktørers perspektiv. Det avsluttes med mingling.

FOREDRAGSHOLDERE:
Peter Aall Simonsen, Partner, Simonsen Vogt Wiig
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum
Åslaug Haga, Adm.dir., Norwea
Karin Fløistad, Partner, Simonsen Vogt Wiig
Christian Bjørtuft Ellingsen, Partner, Simonsen Vogt Wiig
Bjørgulf Eidesen Haukelidsæter, CEO & founder, Horisont Energi
Stein Gunnar Bondevik, Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Troms Kraft
Stephan Klepsland, Green Nordic AS
Espen Gjerde, Senior Vice President, Wilhelmsen
Anders Fagernæs, Vice President Sustainability, Norwegian

Se invitasjon og program her