Sammen med Hydrogenforum og Norwea inviterer vi til seminar om konkrete kjernefaktorer som er avgjørende for en suksessfull realisasjon av anlegg for hydrogenproduksjon. Vi skal også se på hydrogenprosjektet fra sentrale markedsaktørers perspektiv. Det avsluttes med mingling.

FOREDRAGSHOLDERE:
Peter Aall Simonsen, Partner, Simonsen Vogt Wiig
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum
Åslaug Haga, Adm.dir., Norwea
Karin Fløistad, Partner, Simonsen Vogt Wiig
Christian Bjørtuft Ellingsen, Partner, Simonsen Vogt Wiig
Bjørgulf Eidesen Haukelidsæter, CEO & founder, Horisont Energi
Stein Gunnar Bondevik, Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Troms Kraft
Stephan Klepsland, Green Nordic AS
Espen Gjerde, Senior Vice President, Wilhelmsen
Anders Fagernæs, Vice President Sustainability, Norwegian

Påmelding
Se invitasjon og program her