Webinar om ESG Compliance - hva kreves og hvordan måles det?

Dato: Torsdag 19. mars 2020
Tid: 12:00
Sted: Oslo

Simonsen Vogt Wiig inviterer til webinar om ESG Compliance. Temaet er høyaktuelt for alle noterte og større selskap. Våre eksperter vil ta deltakerne gjennom ESG-tematikken og gi et overblikk over seneste utvikling, gjeldende regler og retningslinjer, samt best practice for ESG Compliance.

Følgende tema tas opp:

  • ESG forklart – hva er det?
  • ESG-faktorer og måling
  • EUs ESG-regelverk i et fugleperspektiv
  • Bærekraftrapportering
  • Etterlevelse og ansvar
  • Key takeaways: Hvilke grep bør man ta?

For å se webinaret, klikk her.