Følgende tema tas opp:

  • ESG forklart – hva er det?
  • ESG-faktorer og måling
  • EUs ESG-regelverk i et fugleperspektiv
  • Bærekraftrapportering
  • Etterlevelse og ansvar
  • Key takeaways: Hvilke grep bør man ta?

For å se webinaret, klikk her.