Vår påstand er nei – og vi begrunner det i en eksklusiv workshop hvor vi ser nærmere på hva som egentlig vil endre seg for bransjen og hvor vi diskuterer hva konsulentselskapene og kundene egentlig bør endre på når de nye reglene trer i kraft.

Workshopen er gratis og holdes av arbeidsrettsadvokater fra Simonsen Vogt Wiig. Det serveres frokost fra 08.30, og workshopen starter kl 09.00.

Begrenset antall plasser.