Til bransjer

Dagligvare og varehandel

Simonsen Vogt Wiig har en erfaren tverrfaglig faggruppe som bistår partene innenfor dagligvarer og annen varehandel.

Faggruppen vår har bred erfaring fra rådgivning overfor aktører som opererer innen dagligvarebransjen, annen varehandel og tilknyttet industri. Medlemmene i teamet bistår regelmessig næringen innenfor alle juridiske felt og deltar også i utviklingen av virksomheten til partene gjennom deltakelse i forhandlinger om kommersielle løsninger som er spesifikke for næringen.

Dagligvarer og varehandel er en betydelig næring i Norge og har omfattende betydning både for næringens aktører og hverdagen til innbyggerne i vårt land. Dette krever en rådgivning og bransjeforståelse som klarer å forene ulike nærings- og samfunnsinteresser.

Vårt team av advokater knytter også til seg ressurser fra de øvrige faggrupper i Simonsen Vogt Wiig og vi kan derved tilby en spesialkompetanse som er unikt tilpasset for bransjen. Vår dedikerte team innenfor denne næringen bringer med seg inn i rådgivningen den ekspertise som er nødvendig for å gi best mulig rådgivning og representasjon.

Simonsen Vogt Wiig har særlig kompetanse knyttet til kontraktsarbeid, transaksjoner og rettslige rammevilkår som næringen etterspør til enhver tid. Vi har også et særlig anerkjent team av advokater som på tvers av ulike næringer bistår innenfor alle kategorier av rettighetsspørsmål.

Vi bistår aktører innen dagligvarer, varehandel og tilknyttet industri særlig innenfor:

 • Samarbeidsavtaler, Joint Venture-prosjekter
 • Kommersielle avtaler, herunder leieavtaler, franchiseavtaler, kjøpsavtaler ol.
 • Leveranseavtaler, anskaffelser, distribusjonsavtaler
 • Selskapsetableringer og aksjonærforhold
 • Prosjektutvikling og finansiering, næringsutvikling
 • Regulatoriske forhold, rettslige rammebetingelser og samfunnsansvar
 • Forhandlingsbistand
 • Arbeidsrett og personvern
 • Tvisteløsning og voldgift
 • Skatte- og avgiftsspørsmål
 • Rettighetsspørsmål, herunder opphavsrett, patent- og varemerkerett

Kontaktpersoner

Mona bistår norske og internasjonale aktører med strategisk rådgivning, kontraktutarbeidelse og forhandlinger. Hun har erfaring fra arbeid med aktører innenfor dagligvare, faghandel, KBS og HoReCa.
Jan Magne har lang erfaring, og arbeider for ledende aktører på leverandørsiden og for dagligvarehandelen.
Atle har lang erfaring med rettslige problemstillinger knyttet til varehandel og har bistått med forhandlinger og tvisteløsning.
Arne har lang erfaring i å bistå virksomheter innenfor hele kjeden av varehandel, fra importørleddet, grossistleddet til detaljister og dagligvare.