FinTech

Simonsen Vogt Wiigs har etablert en egen ekspertgruppe som betjener den voksende FinTech-industrien (Fintechgruppen).

FinTechgruppen består av advokater med teknologierfaring og kompetanse på telekomrett, opphavsrett, personvern samt av advokater med finansregulatorisk kompetanse. Dette gjør at gruppen kan gi FinTechindustrien både helhetlige og integrerte råd. FinTechgruppen har opparbeidet en stor kundemasse ved at firmaet tidlig identifiserte FinTech som et strategisk viktig område samt ved at gruppen har kunnet bygge på firmaets eksisterende portefølje av teknologiklienter.

FinTechgruppen rådgir alle typer klienter innen FinTechindustrien; alt fra tradisjonelle aktører som banker og kortselskaper, til oppstartselskaper.

FinTechgruppen arranger regelmessig ulike typer samlinger for potensielle og eksisterende klienter. Gruppens medlemmer skriver også artikler om aktuelle temaer innen FinTech og deltar som foredragsholdere på ulike FinTechkonferanser.

FinTechgruppen rådgir både på problemstillinger knyttet til norsk rett samt på problemstillinger hvor EU rett kommer inn. Dette inkluderer rådgivning knyttet til betalingstjenester, kortselskaper/betalingssystemer, tokenisering, GDPR, crowdfunding, teknologisk infrastruktur, digitale valutaer, personvern, forbrukervern, opphavsrett, datasikkerhet og mining.

Det ledende advokatfirmaet på FinTech i Norge

Simonsen Vogt Wiig er det eneste norske advokatfirmaet som er topprangert i Chambers and Partners.

A market-leading team with a developed niche in the FinTech sector.

Chambers and Partners

To me, what stood out was their sincerity - they have a genuine passion.

Chambers and Partners

Simonsen Vogt Wiig is the most entrepreneurial-minded FinTech law firm in Norway. When it comes to technology, SVW is the number one.

Chambers and Partners