Fiskeri og havbruk

Fisker­i- og havbruksnæringen er Norges nest største verdiskaper etter petro­le­um­snærin­gen.

Med store avdelinger kysten rundt er Simonsen Vogt Wiig en etablert og anerkjent rådgiver til både den sjø- og land­baserte delen av næringen.

Vår fiskeri- og havbruksgruppe har en variert klientportefølje bestående av alt fra børsnoterte selskap til mindre familiebedrifter og lokalt eide virksomheter.

Vi bistår i alle situasjoner der aktørene kan ha nytte av juridisk bistand. Typiske eksempler er etab­lering og eierskap, kjøp og salg av driftsmi­dler og de pro­duk­ter nærin­gen omsetter, samt regulatoriske forhold og myndighetskontakt.

Simonsen Vogt Wiig has extensive experience in the industry and broad expertise among its lawyers.

Chambers and Partners

Highly reputed team across various offices in Norway. Boasts a strong practice in traditional fisheries as well as the aquaculture sector.

Chambers and Partners