Til bransjer

Fiskeri og havbruk

Fisker­i- og havbruksnæringen er Norges nest største verdiskaper etter petro­le­um­snærin­gen.

Med store avdelinger kysten rundt er Simonsen Vogt Wiig en etablert og anerkjent rådgiver til både den sjø- og land­baserte delen av næringen.

Vår fiskeri- og havbruksgruppe har en variert klientportefølje bestående av alt fra børsnoterte selskap til mindre familiebedrifter og lokalt eide virksomheter.

Vi bistår i alle situasjoner der aktørene kan ha nytte av juridisk bistand. Typiske eksempler er etab­lering og eierskap, kjøp og salg av driftsmi­dler og de pro­duk­ter nærin­gen omsetter, samt regulatoriske forhold og myndighetskontakt.

Highly reputed team across various offices in Norway. Boasts a strong practice in traditional fisheries as well as the aquaculture sector.

- Chambers and Partners

Kontaktpersoner