Fornybar energi

Simonsen Vogt Wiig er en ledende rådgiver innen store fornybare energiprosjekter som prosjekter innen vindkraft, solkraft, vannkraft, biodrivstoff og LNG, og transaksjoner som omfatter slike.

Vi bistår våre klienter i alle faser inkludert konsesjonssøknad, utviklingsavtaler, strukturering, PPAer, forhandlinger for og mot investorer og finansiering. Praksisen omfatter også prosjekter i utlandet og med utenlandske aktører.

Vi har i tillegg betydelig erfaring med tradisjonell vannkraft med særlig fokus mot eierskapsmessige og regulatoriske forhold.

Simonsen Vogt Wiig bistår også mange nettselskaper med nettregulering, nettilkobling, inntektsrammer samt problemstillinger knyttet til neste generasjons elektriske nett (AMS, smart grid og sluttbrukermarked).

Mange av våre advokater har bakgrunn både fra kraftbransjen og energimyndighetene og har en bred kontaktflate på tvers av sektoren både i inn- og utland.

The team has extensive knowledge in most matters relevant for energy companies.

Chambers and Partners

The team is very client-oriented and provides good value for money.

Legal 500