Forsvar og sikkerhet

Vårt dedikerte team innen forsvar og sikkerhet har kunnskapen, kompetansen og erfaringen for å møte de juridiske og kommersielle behovene for de virksomheter som driver innen forsvars- og sikkerhetssektoren.

Vår bistand inkluderer innkjøpsprosesser, forsvarskontraktering, eksportkontroller og undersøkelser, samt behov knyttet til beskyttelse av immaterielle rettigheter, finansiering, joint ventures og M&A.

Vi representerer blant annet flyprodusenter, satellittselskaper, teknologiselskaper og utviklere av sikkerhetsinformasjon og kommunikasjonssystemer både i Norge og i utlandet, samt selskaper som investerer i denne sektoren.

Vårt team består av partnere og advokater med betydelig kunnskap om og erfaring innen forsvars- og sikkerhetssektoren.

Vårt team har en dyp forståelse av offentlig regulering og har omfattende praktisk erfaring med håndtering av saker i området mellom offentlig og privat rett, herunder regulatoriske vurderinger og undersøkelser.

Vårt team innen forsvar og sikkerhet yter juridiske tjenester og rådgir på tvers av verdikjeden.

  • Overholdelse av nasjonale og internasjonale rettsregler, sanksjoner, eksportkontroll, granskning, tillatelser og spørsmål i tilknytning til reglene om utenlandske investeringer.
  • Representerer leverandører innen forsvarsanskaffelser.
  • Nasjonale og EU-rettslige anskaffelsesprosser.
  • M&A-transaksjoner som omfatter selskaper eller aktiva innen forsvars- og sikkerhetssektoren.
  • Etablering av konsortier, interessentskap og joint ventures.
  • IT og outsourcing, herunder i forsvars- og sikkerhetssektoren.
  • Rådgivning til leverandører og produsenter av forsvarsteknologi om utviklings- og vedlikeholdsavtaler.
  • Tvisteløsning.
  • Shipping og luftfart.