Til bransjer

Life Sciences

Simonsen Vogt Wiig bistår en lang rekke nasjonale og internasjonale aktører innenfor helse og life sciences.

Life Sciences-teamet omfatter advokater med kjernekompetanse og lang erfaring innen IP-rettigheter, regulatoriske spørsmål, Corporate/M&A, konkurranserett, anskaffelsesrett og personvern.

Simonsen Vogt Wiigs høyt kvalifiserte Life sciences team har sterkt fokus på dette særskilte fagområdet og rådgir i alle saker som har særlig tilknytning til området biovitenskap, herunder regulatoriske spørsmål, forskning og utvikling, compliance (etterlevelse), kontrakter, lisensiering, IP-rett, markedsføring, tilgang til markedet, rettstvister, finansiering, IPO og M&A.

Våre klienter inkluderer blant annet grunnleggere og oppstartsfirmaer, utvikling, private equity og venture investorer, store norske og internasjonale selskaper innenfor legemidler, medtech, bioteknologi, fagforeninger, sykehus og leverandører av helsetjenester.

Vi har særlig fokus på markedstilgangssaker i det norske markedet.

SVW er stolt rådgiver til vår forretningspartner Melanor og medstifterne av Oslo Life Science Forum.

Kontaktpersoner

Rune har omfattende erfaring innen Life Sciences som dekker bl.a. IP-rettigheter, kontraktsforhandlinger, personvernlovgivning og andre regulatoriske compliance spørsmål, særlig når det gjelder forskning og utvikling, kliniske studier og lisensiering, samt informasjonssystemer.
Anders Thue er en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser, statsstøtterett og konkurranserett.