Til bransjer

Life Sciences

Simonsen Vogt Wiig bistår en lang rekke nasjonale og internasjonale aktører innenfor helse og life sciences.

Sektoren er strengt regulert og problemstillingene som våre klienter står overfor varierer fra regulatoriske til spørsmål knyttet til markedsføring, offentlige anbud og oppkjøp, for eksempel:

  • regelverket om godkjenning av legemidler (markedsføringstillatelse),
  • plikten til å melde feil på medisinsk utstyr
  • betydningen av ny forordning om medisinsk utstyr (Medical Device Regulation),
  • gjennomføring av kliniske studier,
  • vern av IP-rettigheter/patent,
  • rådgivning og forhandling av forskningsavtaler og kommersielle kontrakter,
  • produktansvar,
  • bistand knyttet til offentlige anbud og
  • bistand i forbindelse med oppkjøp.

Advokatene på teamet har erfaring fra REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), og bistår jevnlig produsenter og importører av legemidler og medisinsk utstyr og helseforetak. De bistår også oppstartsselskaper som leverer helseteknologi.

Kontaktpersoner

Rune har omfattende erfaring innen Life Sciences som dekker bl.a. IP-rettigheter, kontraktsforhandlinger, personvernlovgivning og andre regulatoriske compliance spørsmål, særlig når det gjelder forskning og utvikling, kliniske studier og lisensiering, samt informasjonssystemer.
Anders Thue er en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser, statsstøtterett og konkurranserett.