Til bransjer

Life Sciences

Simonsen Vogt Wiig bistår en lang rekke nasjonale og internasjonale aktører innenfor helse og life sciences.

Sektoren er strengt regulert og problemstillingene som våre klienter står overfor varierer fra regulatoriske til spørsmål knyttet til markedsføring, offentlige anbud og oppkjøp, for eksempel:

  • regelverket om godkjenning av legemidler (markedsføringstillatelse),
  • plikten til å melde feil på medisinsk utstyr
  • betydningen av ny forordning om medisinsk utstyr (Medical Device Regulation),
  • gjennomføring av kliniske studier,
  • vern av IP-rettigheter/patent,
  • rådgivning og forhandling av forskningsavtaler og kommersielle kontrakter,
  • produktansvar,
  • bistand knyttet til offentlige anbud og
  • bistand i forbindelse med oppkjøp.

Fagområdet ledes av Cecilia Orheim, som har mange års erfaring som juridisk direktør i Pronova Biopharma ASA. Advokater på teamet har erfaring fra REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), og bistår jevnlig produsenter og importører av legemidler og medisinsk utstyr og helseforetak. Advokatene bistår også oppstartsselskaper som leverer helseteknologi.

Kontaktpersoner

Cecilia har bred erfaring fra Life Sciences, og med immaterialrettslige problemstillinger. Hun har bl.a. bakgrunn som juridisk direktør i Pronova BioPharma ASA.