Life Sciences (Biovitenskap)

Simonsen Vogt Wiig bistår en lang rekke nasjonale og internasjonale aktører innenfor helse og life sciences.

Life Sciences-teamet omfatter advokater med kjernekompetanse og lang erfaring innen IP-rettigheter, regulatoriske spørsmål, Corporate/M&A, konkurranserett, anskaffelsesrett og personvern.

Vårt høyt kvalifiserte life sciences team har sterkt fokus på dette særskilte fagområdet og rådgir i alle saker som har særlig tilknytning til området biovitenskap, herunder regulatoriske spørsmål, forskning og utvikling, compliance (etterlevelse), kontrakter, lisensiering, IP-rett, compliance innen markedsføring, tilgang til markedet, rettstvister, finansiering, IPO og M&A. Vi bistår et vidt spekter av interessenter innen biovitenskap. Våre klienter inkluderer blant annet grunnleggere av startups, private equity og venture investorer, store norske og internasjonale selskaper innenfor legemidler, medtech, bioteknologi, fagforeninger, sykehus og leverandører av helsetjenester.

Vi har særlig fokus på markedstilgangssaker i det norske markedet.

Simonsen Vogt Wiig samarbeider med Melanor og er medstifterne av Oslo Life Science Forum.

A strong team, who are practical and thorough in their approach; readily takes on board your requirements and goals.

Legal 500
Se også