Luftfart

Simonsen Vogt Wiig har i dag et team med advokater som utelukkende arbeider med luftfart.

Simonsen Vogt Wiig har Norges største avdeling innen luftfartsrett, og vi bistår bl.a. flyselskap, banker, finansinstitusjoner, forsikringsselskap og leasingselskaper.

Vi har rik erfaring med forhandlinger og utarbeidelse av leasingavtaler og kjøpsavtaler, og har vært involvert i et vidt spekter av finansieringstransaksjoner.

Dette omfatter blant annet:

  • EETC
  • Sale and lease backs
  • Eksportfinansiering
  • Japansk “JOLCO” finansiering
  • Kinesiske “operating leases”

Vi har også bistått flyselskap med forhandlinger og inngåelse av kjøpekontrakter hos hhv. Boeing og Airbus.

Vi bistår både banker, flyselskap og helikopteroperatører med registrering av sikkerhetsrettigheter i det internasjonale registeret for fly og fly materiell opprettet i medhold av Cape Town-konvensjonen.

Vi er markedsledende innen luftfart og flyfinansiering.