Media og underholdning

Simonsen Vogt Wiigs medie- og underholdningsteam er del av et ledende fullservice advokatfirma med en edge innenfor teknologi.

Media- og underholdningsbransjen har forandret seg eksepsjonelt hurtig på grunn av omfattende teknologiutvikling innenfor alle markedssegmenter. Raske innovasjonssykluser og endringer skaper betydelige strategiske utfordringer for en rekke aktører. Vår rådgivning dekker rettsområder som datasikkerhet, immaterialrett, tvisteløsning, markedsføring, teknologi, konkurranse og andre viktige områder som er svært relevante for medie- og underholdningsbransjen.

Våre advokater jobber i det daglige tett med ledende aktører i en rekke sektorer som for eksempel kringkasting, forlag, online spill, musikk, sosiale medier og sport.

Gjennom mangeårig ledende posisjon innenfor disse bransjene har Simonsen Vogt Wiig utviklet en dyp forståelse for denne sektoren, ulike kommersielle drivere, teknologi og det juridiske rammeverket som er mest relevant for bransjen. Vi jobber hardere enn noen gang med å sørge for at vi til enhver tid er i forkant og det best plasserte advokatfirmaet til å rådgi virksomheter innenfor medie- og underholdningsbransjen.

Mange av de største medie – og underholdningsselskapene i Norge har valgt Simonsen Vogt Wiig som sin foretrukne juridiske rådgiver. Vi jobber jevnlig med komplekse regulatoriske spørsmål, tvister, kontraktsforhandlinger og transaksjoner, og har i tillegg utført flere oppdrag for myndighetene, herunder å lede ekspertgruppen som fikk i oppdrag av regjeringen å gjennomgå medieeierskapsloven med bakgrunn i endringene på medieområdet – innenfor teknologi, mediebruk og marked.