Til bransjer

Mineraler og bergverk

Simonsen Vogt Wiig har gjennom en årrekke bistått nasjonale og internasjonale gruveselskaper, og har utviklet en dyp kunnskap om bransjen.

Teamet vårt har erfaring fra administrative organer med spesielt ansvar for gruveindustrien, og en av våre partnere var medlem av Minerallovutvalget som ledet frem til gjeldende minerallov.

Vi har etablert en detaljert forståelse av det norske reguleringssystemet for lete- og undersøkelsesrettigheter, driftskonsesjoner samt øvrige nødvendige tillatelser.

Simonsen Vogt Wiig har videre betydelig erfaring med kommersielle kontrakter samt utvikling av større infrastrukturprosjekt innenfor denne bransjen.

Norge anses å ha en vesentlig andel mineralforekomster som er av stor samfunnsmessig betydning samt også forekomster som understøtter utvikling av et grønt skifte.

Vi har et dedikert team som til enhver tid vil bringe inn de eksperter som er nødvendig, f.eks. innenfor miljørett eller prosjektfinansiering.

Vi bistår mineralindustrien særlig innenfor:

  • Regulatoriske forhold
  • Grunneieravtaler
  • Prosjektutvikling og -finansiering
  • Entreprise og infrastruktur
  • Tvist og voldgift
  • Joint Venture-avtaler
  • Kommersielle avtaler

Kontaktpersoner

Mona har bistått rekke nasjonale og internasjonale gruveselskaper. Hun har bakgrunn som underdirektør i Nærings- og energidepartementet, med et særlig ansvar for norsk bergverkslovgivning og reguleringene knyttet til gruvedrift på Svalbard.
Børge har i en årrekke hatt styreverv i bedrifter innenfor bergverksindustrien. Han kjenner bransjen og har bistått bedrifter innenfor utnyttelse av mineralforekomster samt etablering og utvikling av tilknyttede virksomheter.
Arne bistår flere aktører som utvinner og foredler råstoff. Han bistår også klienter som har bygget opp miljøvennlige gjenvinningsløsninger.