Til bransjer

Olje og gass

Simonsen Vogt Wiig har et av Norges mest vidtfavnende og internasjonalt anerkjente, og samtidig spissede full-service olje- og gassteam.

Gjennom tilstedeværelse og deltakelse i det norske oljeeventyret fra dets begynnelse, kan vi tilby en av bransjens mest anerkjente juridiske miljøer rettet mot alle sider og faser av petroleumsvirksomheten.

Olje- og gassteamet består av advokater med mangeårig bakgrunn som internjurister både i E&P-selskaper med aktivitet på norsk kontinentalsokkel og leverandørindustrien, samt som tidligere tjenestemenn i Olje- og energidepartementet.

Gjennom rådgivning til E&P- og oljeserviceselskaper på kontinentalsokkelen har advokatene tilegnet seg dyptgående kjennskap til den daglige virksomheten hos markedets aktører. Med tilstedeværelse i Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand kan våre spesialiserte advokater med erfaring og ekspertise fra industriens forskjellige aktører møte industrien på hjemmebane.

Som fullservice rådgivere omfatter oppdragene rådgivning og tvisteløsning, lovgivning og kontraktarbeid, utredning og forhandlinger mellom private parter eller statlige aktører.

Teamet bistår regelmessig ved selskaps- og lisenstransaksjoner, kontrakter gjennom alle operasjonelle faser, tilknyttede aktiviteter og virksomhet gjennom hele livsløpet fra inntreden på kontinentalsokkelen som rettighetshaver eller leverandør, til fjerningsoperasjoner eller selskapsmessig exit.

Klientene omfatter norske- og internasjonale olje- og gasselskaper og oljeserviceselskaper med virksomhet på kontinentalsokkelen og i fjerntliggende strøk. Teamet bistår også regelmessig norske- og fremmede nasjoners petroleumsmyndigheter, mellomstatlige- og internasjonale organisasjoner.

Et internasjonalt anerkjent team

Vårt olje og gass-team er topprangert internasjonalt av den anerkjente publikasjonen Legal 500. Teamet er også topprangert innenfor internasjonal olje og gass av Chambers and Partners.

Has an exceptional reputation for its long history of working on the development of regulatory frameworks for overseas oil and gas exploration in emerging economies and is well versed in international law issues related to the oil industry.

- Chambers and Partners

Kontaktpersoner