Til bransjer

Satellitt

Satellittsektoren gjennomgår en eksplosiv vekst, drevet av økende etterspørsel etter kommunikasjonstjenester, jordobservasjon, navigasjonssystemer med mer.

Fra satellittutskytinger og -produksjon til satellittbaserte tjenester og programmer, strekker denne voksende industrien seg over et bredt område som kan være utfordrende å orientere seg i. Simonsen Vogt Wiigs team består av advokater med regulatorisk, kommersiell og M&A- ekspertise, og sammen bistår vi våre klienter i å manøvrere i markedet.

Sektoren er sterkt regulert, og krever omfattende rådgivning for å navigere korrekt i labyrinter av nasjonal og internasjonal lovgivning, lisensieringskrav, spektrumstildeling og inngåelse av kontrakter. Simonsen Vogt Wiig har gjennom mange års erfaring dybdeforståelse for lovgivning innenfor elektronisk kommunikasjon, regulatorisk compliance og immaterielle rettigheter, samt tvisteløsning.

Vi jobber med noen av de største aktørene i Norge innenfor sektoren, og vår unike kombinasjon av juridisk, forretningsmessig og teknisk forståelse gir våre klienter store fordeler.

Kontaktpersoner

Espen Tøndels primære arbeidsområder er IT, telekom, satellittsektoren, IP og M&A. Espens erfaring omfatter bl.a. ledelse og forhandlinger av store anskaffelser og transaksjoner innenfor teknologisektoren.
Tor Stokke bistår aktører i IT-, medie- og ekommarkedet, og andre sterkt regulerte sektorer, i forhandlinger, forvaltningsprosesser og regulatoriske spørsmål. Han har bakgrunn fra offentlig regulering der han bl.a. hadde ansvar for satellittområdet.