Til bransjer

Shipping og offshore

Shipping og offshore er en av våre kjernekompetanser, og vi anerkjennes i dag som et av de ledende juridiske fagmiljø innen denne bransjen.

Flere av våre advokater er internasjonalt rangert som ledende innen sjørett, shipping transaksjoner og skipsbygging/offshore construction. Våre klienter omfatter norske og utenlandske eiere, leverandører, assurandører, meglere, verft og finansinstitusjoner.

Vi bistår regelmessig ved havarier, samt tvister knyttet til havarier, lasteskader og forsikringskrav. Vi har betydelig erfaring innen tvisteløsning, rettssaker og voldgiftsprosesser for ulike kontraktstyper innen shipping og offshore. Vårt transaksjonsteam håndterer kontinuerlig et stort antall kjøp og salg av skip, rigg og andre offshoreinnretninger.

De siste årene har vi bistått redere, verft og finansinstitusjoner i mer enn 250 byggekontrakter for skip og rigg i en lang rekke jurisdiksjoner, herunder i Norge, Kroatia, Spania, Kina, Japan, Korea, Vietnam, Indonesia, India, Singapore. Gjennom vårt Singaporekontor tilbyr vi bistand ved forhandlinger og leveringer i Asia.

Vi bistår også regelmessig med kontraktsforhandlinger og rådgivning knyttet til befraktning, installasjoner og andre kontrakter innen shipping/offshore, omflagging/registrering av skip og rigg (herunder bareboat registrering/dual flag), sanksjoner og skips/riggfinansiering.

Sammen med vårt team innen olje og gass har vi et totalt team på rundt 50 advokater som dekker alle områder innen offshorerelatert virksomhet.

I tillegg har våre øvrige avdelinger innen bank og finans, arbeidsliv, teknologi/IP, selskapsrett, transaksjon (M&A), restrukturering og insolvens, EU/EØS- og konkurranserett samt tvisteløsning og prosedyre lang erfaring med bistand til aktører innen shipping/offshore.

Et topprangert team

Vårt Shipping og offshore-team er topprangert internasjonalt av blant andre Legal 500.

The team has extensive experience assisting clients in the shipping and offshore industry.

- Chambers and Partners

The team is very quick to react and always delivers on time, they also have a deep understanding of the commercial aspects of contracts, which enables us to negotiate better terms with our counterparties.

- Chambers and Partners

Kontaktpersoner

Erlend Lous har bred erfaring innenfor shipping- og offshore relaterte transaksjoner, finansieringer og restruktureringer, samt fra selskapsrett/corporate/M&A.
Jan Vablum arbeider med kontrakter, særlig relatert til shipping og offshore. Han bistår norske og utenlandske selskaper, herunder banker, forsikringsselskaper, rederier og selskaper innen offshorenæringen.