Teknologi og telekom

Simonsen Vogt Wiig har gjennom flere tiår vært fast rådgiver for flere av de største telekomaktørene og teknologiselskapene i det norske markedet.

Fra å være adskilte bransjer og verdikjeder er telekom og teknologi i ferd med å smelte sammen. Den hurtige utviklingen skaper betydelige utfordringer for reguleringen, og de nasjonale aktørene møter felles utfordringer gjennom den stadig økende globale konkurransen. Simonsen Vogt Wiig har gjennom sin 20-årige tilstedeværelse i markedet opparbeidet seg en grunnleggende forståelse for teknologien og reguleringen som preger dette markedet.

Simonsen Vogt Wiig har gjennom sin tilstedeværelse i markedet vært fast rådgiver for flere av de største telekomaktørene i det norske markedet. Vi har vært involvert i alle deler av telekomvirksomheten, blant annet frekvensauksjoner, nettutbygging, teknologianskaffelser, oppkjøp og sektorspesifikk regulering. Våre advokater har vært sen­trale i utform­ingen av regelverket på området.

Vi arbeider blant annet med komplekse regulatoriske spørsmål, rettighetsproblematikk, tvister, kontraktsforhandlinger og transaksjoner innenfor medieområdet, og vi har gjort flere utredningsoppdrag for myndighetene.

Norges ledende teknologi- og telekomteam

Simonsen Vogt Wiigs avdeling for Teknologi og Media er topprangert av både Chambers and Partners og Legal 500 og har Norges største fagmiljø av advokater.

I tillegg er vi rangert som #1 i Norge både av TNS Prospera og i Finansavisens advokatundersøkelse.

The law firm's detailed knowledge and service-minded approach is impressive.

Chambers and Partners

The technology team at Simonsen Vogt Wiig provides exceptional services. The law firm's expertise and commitment to protecting our interests keep exceeding expectations.

Chambers and Partners

Simonsen Vogt Wiig’s unique ability to seamlessly blend legal expertise with a deep understanding of the business landscape makes them an invaluable partner for anyone seeking top-tier advice in this field.

Legal 500