Til bransjer

Teknologi og telekom

Simonsen Vogt Wiig har gjennom flere tiår vært fast rådgiver for flere av de største telekomaktørene og teknologiselskapene i det norske markedet.

Fra å være adskilte bransjer og verdikjeder er telekom og teknologi i ferd med å smelte sammen. Den hurtige utviklingen skaper betydelige utfordringer for reguleringen, og de nasjonale aktørene møter felles utfordringer gjennom den stadig økende globale konkurransen. Simonsen Vogt Wiig har gjennom sin 20-årige tilstedeværelse i markedet opparbeidet seg en grunnleggende forståelse for teknologien og reguleringen som preger dette markedet.

Simonsen Vogt Wiig har gjennom flere tiår vært fast rådgiver for flere av de største telekomaktørene i det norske markedet. Vi har vært involvert i alle deler av telekomvirksomheten, blant annet frekvensauksjoner, nettutbygging, teknologianskaffelser, oppkjøp og sektorspesifikk regulering. Våre advokater har vært sen­trale i utform­ingen av regelverket på området.

Vi arbeider blant annet med komplekse regulatoriske spørsmål, rettighetsproblematikk, tvister, kontraktsforhandlinger og transaksjoner innenfor medieområdet, og vi har gjort flere utredningsoppdrag for myndighetene.

Norges ledende teknologi- og telekomteam

Simonsen Vogt Wiigs avdeling for Teknologi og Media er topprangert av både Chambers and Partners og Legal 500 og har Norges største fagmiljø av advokater.

I tillegg er vi rangert som #1 i Norge både av TNS Prospera og i Finansavisens advokatundersøkelse.

They are always attentive and deliver top-notch work. They understand very well the technology space and related legal challenges.

- Chambers and Partners

A strong and broad team, which provides to-the-point advice and high levels of client attention.

- Legal 500

Kontaktpersoner

Tor bistår sentrale aktører innen medie- og ekommarkedet, og i andre sterkt regulerte sektorer, i forhandlinger, forvaltningsprosesser og regulatoriske spørsmål.
Espens primære arbeidsområder er innen teknologi og telekom. Hans erfaring omfatter bl.a. ledelse og forhandlinger av store anskaffelser og transaksjoner innenfor teknologisektoren.