Tilbake

Arbeidsliv

Arbeidslivsavdelingen i Simonsen Vogt Wiig bistår virksomheter i privat og offentlig sektor. HR-avdelinger, juridiske avdelinger og ledelse i store norske og internasjonale selskaper benytter løpende vår arbeidsrettslige kompetanse i forbindelse med blant annet omorganiseringer, nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser og individuelle personalsaker. Vi bistår ved håndtering av konflikter i virksomheten og har gjennomført flere store faktaundersøkelser/granskninger hvor ansatte hevder seg mobbet, trakassert eller gjengjeldt mot. Vi rådgir på tvers av bransjer, og har særlig erfaring innenfor telekommunikasjon, teknologi, olje og gass og sjøfart. Flere av våre medarbeidere er forfattere av arbeidsrettslig litteratur, og er hyppig brukte foredragsholdere.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med arbeidsliv