Tilbake

Arbeidsliv

Arbeidslivsavdelingen i Simonsen Vogt Wiig bistår virksomheter i privat og offentlig sektor. HR-avdelinger, juridiske avdelinger og ledelse i store norske og internasjonale selskaper benytter løpende vår arbeidsrettslige kompetanse i forbindelse med blant annet omorganiseringer, nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser og individuelle personalsaker. Vi rådgir på tvers av bransjer, og har særlig erfaring innenfor telekommunikasjon, teknologi, olje og gass og sjøfart. Flere av våre medarbeidere er forfattere av arbeidsrettslig litteratur, og er hyppig brukte foredragsholdere.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med arbeidsliv