Tilbake

Life Science

Simonsen Vogt Wiig bistår en lang rekke nasjonale og internasjonale aktører innenfor helse og life science. Sektoren er strengt regulert og problemstillingene som våre klienter står overfor varierer fra regulatoriske spørsmål, som regelverket om godkjenning av legemidler (markedsføringstillatelse), plikten til å melde feil på medisinsk utstyr og betydningen av ny forordning om medisinsk utstyr (Medical Device Regulation), til spørsmål knyttet til gjennomføring av kliniske studier, vern av IP-rettigheter/patent, rådgivning og forhandling av forskningsavtaler og kommersielle kontrakter, produktansvar, bistand knyttet til offentlige anbud og bistand i forbindelse med oppkjøp.

Fagområdet ledes av Cecilia Orheim, som har mange års erfaring som juridisk direktør i Pronova Biopharma ASA. Advokater på teamet har erfaring fra REK (Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), og bistår jevnlig produsenter og importører av legemidler og medisinsk utstyr og helseforetak. Advokatene bistår også start-ups som leverer app-basert helseteknologi.   

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med life science