Tilbake

Mineraler og bergverk

Norge har en betydelig andel mineralressurser og mineralene er sterkt etterspurt av en rekke virksomheter i dagens samfunn. Vi yter bistand i forbindelse med oppstart av virksomhet, herunder plan- og bygningsrett og regulatoriske forhold samt i driftsfasen særlig med avtaleinngåelser, finansiering, miljørett, M&A samt prosedyre og voldgift.

Våre advokater arbeider for både nasjonale og internasjonale mineralaktører og har gjennom en årrekke opparbeidet praktisk erfaring innenfor industrien. Vårt team har i tillegg faglig spisskompetanse gjennom arbeid i forvaltningsorgan med særskilt ansvar for mineralnæringen samt fra deltagelse i minerallovutvalget.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med mineraler og bergverk