Tilbake

Tvisteløsning og prosedyre

Simonsen Vogt Wiig håndterer til enhver tid et hundretalls pågående tvister innenfor ulike bransjer. Vi er stolte av å ha hele 18 advokater og partnere med møterett for Høyesterett - få andre norske firmaer kan matche dette. Våre advokater har erfaring fra de alminnelige domstoler, EFTA- og EU-domstolene, samt norsk og internasjonal voldgift.

Alle tvistesaker er ulike. Når en tvist er under oppseiling, skreddersyr vi et team bestående av den riktige bransjekunnskapen og den beste tvisteløsningskompetansen. På denne måten gir vi våre klienter det beste mulige utgangspunktet for å håndtere akkurat deres tvist.

En stor del av tvisteløsningen skjer uten at det nødvendigvis avsies dom. I de fleste saker vil det være aktuelt å finne minnelige løsninger gjennom forhandling, eller mekling i og utenfor domstolene. Våre advokater har omfattende erfaring i å finne kreative og gode løsninger. Vi har også advokater som er autoriserte meklere.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med tvisteløsning og prosedyre