Tilbake

Shipping og offshore

Shipping og offshore er en av våre kjernekompetanser, og vi anerkjennes i dag som et av de ledende juridiske fagmiljø innen denne bransjen. Flere av våre advokater er internasjonalt rangert som ledende innen sjørett, shipping transaksjoner og skipsbygging/offshore construction. Våre klienter omfatter norske og utenlandske eiere, leverandører, assurandører, meglere, verft og finansinstitusjoner.

Vi bistår regelmessig ved havarier, samt tvister knyttet til havarier, lasteskader og forsikringskrav. Vi har betydelig erfaring innen tvisteløsning, rettssaker og voldgiftsprosesser for ulike kontraktstyper innen shipping og offshore. Vårt transaksjonsteam håndterer kontinuerlig et stort antall kjøp og salg av skip, rigg og andre offshoreinnretninger. De siste årene har vi bistått redere, verft og finansinstitusjoner i mer enn 250 byggekontrakter for skip og rigg i en lang rekke jurisdiksjoner, herunder i Norge, Kroatia, Spania, Kina, Japan, Korea, Vietnam, Indonesia, India, Singapore. Gjennom vårt Singaporekontor tilbyr vi bistand ved forhandlinger og leveringer i Asia. Vi bistår også regelmessig med kontraktsforhandlinger og rådgivning knyttet til befraktning, installasjoner og andre kontrakter innen shipping/offshore, omflagging/registrering av skip og rigg (herunder bareboat registrering/dual flag), sanksjoner og skips/riggfinansiering.

Sammen med vårt team innen olje og gass har vi et totalt team på rundt 50 advokater som dekker alle områder innen offshorerelatert virksomhet. I tillegg har våre øvrige avdelinger innen bank og finans, arbeidsliv, teknologi/IP, corporate og M&A, restrukturering og insolvens, EU/EØS- og konkurranserett samt tvisteløsning og prosedyre lang erfaring med bistand til aktører innen shipping/offshore.


Nyhetsbrev - Maritime News
Simonsen Vogt Wiig gir jevnlig ut nyhetsbrev innen shipping. Her finner du siste utgave, samt oversikt over tidligere utgivelser (engelsk).

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med shipping og offshore