Tilbake

Telekom og media

Fra å være adskilte bransjer og verdikjeder er telekom og media i ferd med å smelte sammen. Den hurtige utviklingen skaper betydelige utfordringer for reguleringen, og de nasjonale aktørene møter felles utfordringer gjennom den stadig økende globale konkurransen. Simonsen Vogt Wiig har gjennom sin 20-årige tilstedeværelse i markedet opparbeidet seg en grunnleggende forståelse for teknologien og reguleringen som preger dette markedet.

Simonsen Vogt Wiig har gjennom flere tiår vært fast rådgiver for flere av de største telekomaktørene i det norske markedet. Vi har vært involvert i alle deler av telekomvirksomheten, blant annet frekvensauksjoner, nettutbygging, teknologianskaffelser, oppkjøp og sektorspesifikk regulering. Våre advokater har vært sen­trale i utform­ingen av regelverket på området.

Også de største medieaktørene i Norge har valgt Simon­sen Vogt Wiig som rådgiver. Vi arbeider blant annet med komplekse regulatoriske spørsmål, rettighetsproblematikk, tvister, kontraktsforhandlinger og transaksjoner innenfor medieområdet, og vi har gjort flere utredningsoppdrag for myndighetene.

Simonsen Vogt Wiigs avdeling for Teknologi og Media er topprangert av både Chambers og Legal 500 og har Norges største fagmiljø av advokater.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med telekom og media