Vårt personvernteam innleder med oppdateringer på personvernområdet, herunder særlig om forordningen og Privacy Shield. Deretter vil Statoil dele erfaringer fra sitt arbeid med compliance i konsernet.

Seminaret er åpent for Simonsen Vogt Wiigs samarbeidspartnere og kunder. For mer informasjon kontakt Espen Tøndel eller Thomas Olsen.


Data Protection Compliance Forum er en møteplass for informasjonsutveksling om effektiv etterlevelse av europeisk personvernlovgivning, herunder regler for overføring av personopplysninger. Formålet er å arrangere jevnlige møter for virksomheter som ønsker råd om praktisk håndtering av krav etter personvernregelverket. I Data Protection Compliance Forum oppdateres deltakerne på viktige endringer i regelverk og praksis og det legges til rette for utveksling av erfaringer og best practice.