Tilbake

Thomas Olsen

Assosiert partner
Oslo

Mobil: +47 922 56 404
Telefon: +47 21 95 57 55
Send en e-post

Thomas Olsen bistår norske og internasjonale virksomheter med spørsmål vedr. personvern, informasjonssikkerhet og markedsføring. Thomas leder Simonsen Vogt Wiigs personvernteam. Han har doktorgrad i personvernrett fra Senter for rettsinformatikk, UiO. I tillegg til lang erfaring som advokat, har han også erfaring fra Skattedirektoratet, Datatilsynet og som leder for Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Thomas har omfattende erfaring med å rådgi offentlige og private virksomheter, herunder sentrale aktører innen IT, telekom, media, finans og helse. Han har bistått mer enn 10 internasjonale konserner med å etablere bindende konsernregler (BCR og BCRP), og har representert virksomheter i prinsipielle klagesaker for tilsynsmyndighetene. Hans spesialkompetanse omfatter blant annet etablering av interne retningslinjer og rutiner (internkontroll), risiko- og konsekvensutredninger (DPIA), databehandler- og datautvekslingsavtaler, håndtering av klagesaker for tilsynsmyndigheter, elektronisk markedsføring og bruk av cookies. Thomas ble kåret til Norges beste personvernadvokat i Finansavisens advokatundersøkelse 2019.

Se utvidet CV