Thomas Olsen er en av landets fremste eksperter innen personvernrett

Thomas har doktorgrad i personvernrett fra UiO og omfattende erfaring med rådgivning innen personvern/GDPR, informasjonssikkerhet, digitalisering og markedsføring. Han bistår en rekke internasjonale konserner og sentrale aktører innen et vidt spekter av bransjer, herunder IT/teknologi, telekom, media, e-handel, finans og helse. I tillegg til lang erfaring som advokat, har han også erfaring med tilsynsarbeid for Datatilsynet, utredningsarbeid i europeiske forskningsprosjekter og deltakelse i store digitaliseringsprosjekter for Skattedirektoratet.

 

Thomas er partner i SVWs Teknologi og Media-avdeling og leder for firmaets personvernteam som i flere år (2019-2022) har blitt kåret til landets fremste i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Thomas ble kåret til Norges beste personvernadvokat i Finansavisens advokatundersøkelse 2019 og 2022. Han er også toppranket innen personvern av de internasjonale ratingbyråene Chambers (Band 1) og Who is Who Legal (Global Leader).


Hans spesialkompetanse omfatter blant annet spørsmål knyttet til overføring av personopplysninger (Schrems II-vurderinger, EU standardavtaler, skytjenester og bistand i mer enn 10 BCR/P-prosjekter), etablering av interne retningslinjer og rutiner (internkontroll), risiko- og konsekvensutredninger (DPIA), identitetsforvaltning, databehandler- og datautvekslingsavtaler (inkl. vedr. felles behandlingsansvar), sletting av personopplysninger, personvern i arbeidslivet, håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten, transaksjoner/due diligence og håndtering av tvister og klagesaker for tilsynsmyndighetene.


Thomas har lang erfaring som foreleser/kursleder, bl.a. i regi av UiO, BI, JUS og Advokatforeningen. Han er forfatter av kommentarer til personopplysningsloven og personvernforordningen i Gyldendal Rettsdata og medforfatter av Personvernhåndboken (Gyldendal forlag). Han har publisert flere fagartikler i norske og internasjonale tidsskrifter og gjennomført utredninger og forskningsarbeider på vegne av EU-kommisjonen, Personvernkommisjon, Personvernnemnda samt en rekke private og offentlige virksomheter.

CV

Arbeidserfaring

2021 - (d.d) Partner, Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2021 Assosiert partner, Simonsen Vogt Wiig
2011 - 2018 Senioradvokat/adv.flm, Simonsen Vogt Wiig
2009 - 2011 Systemjurist Skattedirektoratet
2003 - 2009 Doktorgradsstipendiat, Senter for rettsinformatikk, UiO
2005 Forsker, EU-prosjektet Legal-IST
2003 Førstekonsulent, Datatilsynet

Utdanning

2003 - 2010 Ph.D. i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiO
2001 - 2002 LLM. Master in European Law, University of Southampton, Storbritannia
1996 - 2002 Cand. jur., UiO

Verv

2016 - (d.d) Juristenes Utdanningssenter (JUS), medlem fagutvalg personvern. Kursleder og foredragsholder på heldagskursene "Personvern i praksis" og "Innføring i personvern"
2014 - 2019 Leder av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern
2013 - 2017 Regional komité for medisinsk og helsefagleg forskningsetikk (REK)

Publikasjoner

Kommentarer til personopplysningsloven og personvernforordningen, Gyldendal Rettsdata
Advokatforeningens veileder om advokatvirksomheters etterlevelse av GDPR, Olsen, Thomas, Opdahl, Rune og Clausen, Christopher Sparre-Enger
"Personvernhåndboken – en praktisk bok om personvernregelverket", Tønseth, Stubø, Olsen og Ljostad, Gyldendal, 2016
"EU-domstolens Schrems II-avgjørelse: Privacy Shield kjent ugyldig og skjerpede krav til overføring av personopplysninger", Olsen, Thomas mfl., Lov & Data, 3/2020
"Personvernøkende identitetsforvaltning" (bokversjon av doktorgradsavhandling, 450 sider), Olsen, Thomas, Complex, 2/2015
"Norway – Data Protection in the Financial Sector", Guidance note in OneTrust Dataguidance
"Utlevering av opplysninger til utenlandske myndigheter", Olsen, Thomas, Lov & Data, 3/2015
"Høyesteretts avgjørelse i GPS-/Avfallsservice-saken klargjør formålsbestemthetsprinsippet", Olsen, Thomas, Lov & Data, 2/2013
"Personvernøkende teknologi og identitetsforvaltning", Olsen, Thomas, Utredning på vegne av Personvernkommisjonen, NOU, 1/2009
"Identity management and data protection law: Risk, responsibility and compliance in "Circles of Trust", Olsen, Thomas og Mahler, Tobias, Computer Law & Security Report, 23(4) og 23(5), 2007
"Lovgivningsprosessen bak registreringsplikt for kontantkort til mobiltelefon", Utredning for Personvernnemnda, Lov & Data, 1/2006

Individuell vinner i kategorien personvern i den store advokatundersøkelsen 2019 og 2022.

- Finansavisen

He's a privacy expert.

- Chambers and Partners

Thomas Olsen enters the new data protection rankings as he is widely considered one of Norway's top data protection experts

- Chambers and Partners