Thomas Olsen (PhD) har omfattende erfaring med IT-relaterte spørsmål, og særlig med etterlevelse av krav til personvern- og informasjonssikkerhet.

Thomas ble kåret til Norges beste personvernadvokat i Finansavisens advokatundersøkelse 2019.

Han har en doktorgrad i personvernrett fra Senter for rettsinformatikk, UiO.

CV

Erfaring

2021 - (d.d) Partner, Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2021 Assosiert partner, Simonsen Vogt Wiig
2011 - 2018 Senioradvokat/adv.flm, Simonsen Vogt Wiig
2009 - 2011 Systemjurist Skattedirektoratet
2003 - 2009 Doktorgradsstipendiat, Senter for rettsinformatikk, UiO
2005 Forsker, EU-prosjektet Legal-IST
2003 Førstekonsulent, Datatilsynet

Utdanning

2003 - 2010 Ph.D. i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiO
2001 - 2002 LLM. Master in European Law, University of Southampton, Storbritannia
1996 - 2002 Cand. jur., UiO

Verv

2014 - 2019 Leder av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern
2013 - 2017 Regional komité for medisinsk og helsefagleg forskningsetikk (REK) (vara)

Publikasjoner

"Personvernhåndboken – en praktisk bok om personvernregelverket" Tønseth, Stubø, Olsen og Ljostad, Gyldendal, 2016
"Personvernøkende identitetsforvaltning Olsen, Thomas, Complex, 2/2015
"Utlevering av opplysninger til utenlandske myndigheter" Olsen, Thomas, Lov & Data, 3/2015
”Høyesteretts avgjørelse i GPS-/Avfallsservice-saken klargjør formålsbestemthetsprinsippet" Olsen, Thomas, Lov & Data, 2/2013
”Personvernøkende teknologi og identitetsforvaltning” Olsen, Thomas, Report on behalf of the Privacy Commission, published in NOU, 1/2009

Individuell vinner i kategorien personvern i den store advokatundersøkelsen 2019.

- Finansavisen