Arbeidsrett

Arbeidslivsavdelingen i Simonsen Vogt Wiig bistår virksomheter i privat og offentlig sektor.

HR-avdelinger, juridiske avdelinger, ledelse både i store norske og internasjonale selskaper samt i mindre selskaper, benytter løpende vår arbeidsrettslige kompetanse i forbindelse med blant annet omorganiseringer, nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser og individuelle personalsaker.

Vi bistår ved håndtering av konflikter i virksomheten og har gjennomført flere store faktaundersøkelser/granskninger hvor ansatte hevder seg mobbet, trakassert eller gjengjeldt mot.

Vi rådgir på tvers av bransjer, og har særlig erfaring innenfor telekommunikasjon, teknologi, offentlig sektor, olje og gass, shipping og offshore. Flere av våre medarbeidere er forfattere av arbeidsrettslig litteratur, og er hyppig brukte foredragsholdere.

I would say that their understanding of our needs is their biggest strength. They are easy to work with and capable of handling several aspects of a case at once.

Chambers and Partners