Til fag

Arbeidsrett

Arbeidslivsavdelingen i Simonsen Vogt Wiig bistår virksomheter i privat og offentlig sektor.

HR-avdelinger, juridiske avdelinger, ledelse både i store norske og internasjonale selskaper samt i mindre selskaper, benytter løpende vår arbeidsrettslige kompetanse i forbindelse med blant annet omorganiseringer, nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser og individuelle personalsaker.

Vi bistår ved håndtering av konflikter i virksomheten og har gjennomført flere store faktaundersøkelser/granskninger hvor ansatte hevder seg mobbet, trakassert eller gjengjeldt mot.

Vi rådgir på tvers av bransjer, og har særlig erfaring innenfor telekommunikasjon, teknologi, offentlig sektor, olje og gass, shipping og offshore. Flere av våre medarbeidere er forfattere av arbeidsrettslig litteratur, og er hyppig brukte foredragsholdere.

I would say that their understanding of our needs is their biggest strength. They are easy to work with and capable of handling several aspects of a case at once.

- Chambers and Partners

Kontaktpersoner

Lill er fast juridisk rådgiver for personalavdelingene i flere norske selskap og bistår Nasjonal ekspert som rapporterer om norsk arbeidsrett til EU-kommisjonen. Lill er medforfatter på arbeidsrett.no (en kommentarutgave til arbeidsmiljøloven).
Trine Lise har mange års erfaring knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger som omorganiseringer, restruktureringer, oppsigelser, ansettelser, særskilte problemstillinger som reiser seg i forbindelse med arbeidsmiljø og personkonflikter mv.
Tor-Arne Holand har jobbet sammen med produsenter, leverandører og det offentlige i hele sin advokatpraksis med sin spesialkompetanse innenfor arbeidsrett, offentlige anskaffelser, avtale-/kontraktsrett og entrepriserett.
Arne bistår flere av Norges største offentlige og private arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål. Han har igjennom 20 års praksis opparbeidet seg spisset og bred arbeidsrettslig erfaring og kompetanse.
Ørjan bistår en rekke selskaper og offentlige virksomheter, med arbeidsrettslige spørsmål, herunder rådgivning, utredning og forhandlinger i forbindelse med oppsigelse, omstillinger, virksomhetsoverdragelse, likebehandling, trakassering, varsling m.m.
Marianne bistår hovedsakelig kommuner og offentlig eide selskaper med arbeidsrettslige problemstillinger, som overtallighet, nedbemanning, oppsigelse og avskjed. Marianne har god prosedyreerfaring og bistår gjerne offentlig part i arbeidsrettssaker. Hun har videre god erfaring i å løse saker ved forhandlinger.
Cathrine har lang erfaring innenfor arbeidsrett. Hun har vært juridisk rådgiver i en rekke omstillingsprosesser i næringslivet, herunder ved oppkjøp, fusjoner, omorganiseringer mv. som har utløst arbeidsrettslige problemstillinger.