Til fag

Datasikkerhet

Simonsen Vogt Wiig har landets største fagmiljø innenfor informasjonsteknologi.

Bedriftens sikring av IT-løsninger og beredskapsplanlegging blir stadig viktigere i takt med økt sårbarhet og risiko for cyberangrep. Videre er langt de fleste bedrifter og offentlige virksomheter i dag avhengig av eksterne leverandører, samtidig som regulatoriske krav til sikkerhets- og styringsbestemmelser stadig skjerpes for kontrakter vedrørende samfunnskritiske systemer.

Vårt fagteam bestående av eksperter innen informasjonsteknologi har tung erfaring med datasikkerhet og risikostyring og flere av teammedlemmene har betydelig erfaring med håndtering av cybersikkerhetshendelse i praksis.

Vi bistår bedrifter med både fore­bygging, iden­ti­fis­ering og håndtering av cyber- og datasikkerhetshendelser. Forebyggende arbeid med cybersikkerhet krever først og fremst fokus på risikostyring og etablering av egnede sikkerhetstiltak. Vi tilbyr skreddersydde «verktøykasser» (med retningslinjer, rutiner, kontrollelementer og maler) som gjør virksomheten i stand til å identifisere og implementere relevante krav og sikkerhetstiltak. Videre bistår vi med etablering av cybersikkerhet- og beredskapsplaner samt hendelseshåndtering for det tilfellet at krisen inntreffer.

Teamet har videre tung erfaring med identifisering av krav til cyber- og datasikkerhet i komplekse IT-kontraktsforhold og inngående kompetanse på regulatoriske krav og best practice. Vi bistår ved alle slags IT-anskaffelser og kontraktsforhandlinger, herunder med utarbeidelse av kontraktsvilkår for datasikkerhet i tilknytning til levering, drift og vedlikehold av løsningen.

Norges ledende advokatfirma innenfor teknologi og digitalisering

Simonsen Vogt Wiigs teknologiteam (TMT) er topprangert internasjonalt av både Chambers and Partners og Legal 500.

I tillegg er vi rangert som #1 i Norge i Finansavisens advokatundersøkelse og kundeundersøkelsen til Prospera.

Excels in the technology and digitalisation arena.

- Legal 500

They are always attentive and deliver top-notch work. They understand very well the technology space and related legal challenges.

- Chambers and Partners

Kontaktpersoner

Malin har mer enn 20 års erfaring som advokat med ekspertise innen IT-sikkerhet og beredskap. Hun har unik erfaring fra datasikkerhet og hendelseshåndtering og leder SVWs Compliance og Risk team.
Tor bistår sentrale aktører innen medie- og ekommarkedet, og i andre sterkt regulerte sektorer, i forhandlinger, forvaltningsprosesser og regulatoriske spørsmål.
Nicolai har jobbet innenfor IT-konsulentbransjen i over femten år, og har blant annet jobbet som juridisk direktør i Capgemini Norge. Han har dyp og bred erfaring med IT-kontrakter, inkludert kontraktsutforming, kontraktstolkning, kontraktforhandlinger og risikominimering.