Til fag

Fiskeri- og havbruksrett

Fiskeri- og havbruksnæringen er Norges nest største verdiskaper etter petroleumsnæringen.

Næringen bærer et stort samfunns- og miljøansvar og er av den grunn gjenstand for omfattende regulering av alt fra eierskap til virksomhetsutøvelse. Som øvrige næringsutøvere har næringen i tillegg behov for alminnelig forretningsjuridisk bistand.

Vår fiskeri- og havbruksgruppe består av advokater som i flere tiår har ytet juridisk bistand til alt fra børsnoterte selskaper til mindre familiebedrifter og lokalt eid virksomhet innen både sjø- og landbasert fiskeri og havbruk langs hele kysten.

Gruppen og firmaet som sådan har den kompetanse og erfaring som er nødvendig til å yte advokatorisk- og rådgivningsbistand både innenfor næringsspesifikke som alminnelige forretnings og næringsjuridiske problemstillinger innen næringen.

I tillegg kan vi tilby den spesialkompetanse som innehas av øvrige faggrupper i vårt firma. Samlet er vi således i stand til å yte kvalitativ og rask bistand innen alle problemområder næringens utøvere vil kunne erfare.

Medlemmer av gruppen har videre omfattende prosedyreerfaring innen alt fra voldgift til tviste- og reaksjonssaker opp til Høyesterett.

Flere av gruppens medlemmer er rangert som ledende advokater innen fiskeri og havbruk av Chambers and Partners og Finansavisens advokatundersøkelse, og har møterett for Høyesterett.

Hardworking lawyers that give accurate and thorough legal advice and assessments.

- Legal 500

Kontaktpersoner

Arthur arbeider mye med havbruksnæringen, både med styreverv og voldgiftsdommeroppdrag i tillegg til ordinær rådgivning og prosess. Finansavisen har utpekt ham som en av Norges fremste advokater innen Fiskeri/Havbruk.
Kenneth arbeider med selskaps- og kontraktsrett, transaksjons og entrepriserett, samt regulatoriske spørsmål. Han er medlem av Juristforbundets faggruppe for fangst og fiskeri.