Fremmedkapitalmarkeder

Simonsen Vogt Wiig har en svært erfaren gruppe som bistår klienter med ulike problemstillinger knyttet til fremmedkapitalmarkeder.

Vi bistår utstedere, investorer, tilretteleggere, tillitsmenn og andre aktører med rådgivning knyttet til fremmedkapitalmarkeder. Vår erfaring omfatter mange ulike bransjer som shipping, teknologi, eiendom og transport. Vi bistår våre klienter i tilknytning til obligasjonsutstedelser, refinansiering, reforhandling av avtalevilkår, avholdelse av obligasjonseiermøter, etterlevelse av krav som gjelder for noterte obligasjoner og andre relevante temaer.

I tillegg til obligasjonslån bistår vi også klienter innenfor andre typer gjeldsinstrumenter som konvertible lån og direktelån som er verdipapirisert.

Vårt team har lang og bred erfaring innenfor fremmedkapitalmarkeder og vi bistår klientene gjennom hele prosessen; fra strukturering til utarbeidelse og forhandling av dokumentasjon, closing og etablering av sikkerheter. Vi har et bredt internasjonalt kontaktnett og lang erfaring med å koordinere grenseoverskridende finansieringer.