Internasjonal voldgift

Simonsen Vogt Wiigs voldgiftsteam har betydelig erfaring med internasjonal voldgift. Vi har håndtert et stort antall kompliserte tvister innen en rekke sektorer, blant annet shipping og offshore, energi, entreprise og teknologi.

Våre advokaters erfaring og kompetanse omfatter både ad hoc voldgift og institusjonell voldgift, og vi har representert klienter ved institutter slik som London Maritime Arbitrators’ Association (LMAA), Oslo Chamber of Commerce (OCC), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), the International Court of Arbitration (ICC) og the London Court of International Arbitration (LCIA).

Sakførselen er alltid basert på en klar strategi, grundige risikovurderinger og klientens interesser.

Våre erfarne advokater oppnevnes også jevnlig som voldgiftsdommere.