Markedsføringsrett

Simonsen Vogt Wiig har lang og bred erfaring med markedsføringsrettslige problemstillinger.

Markedsføringsretten setter rammene for næringsdrivendes markedsføring. Markedsføringsloven er en sentral lov på dette området, og den inneholder regler som gjelder næringsdrivende imellom, regler som gjelder mellom næringsdrivende og forbrukere, samt forholdet til offentlige myndigheter.

Vi bistår våre klienter med rådgivning og i tvister knyttet til markedsføringsrett, blant annet i saker som gjelder:

  • brudd på god forretningsskikk næringsdrivende imellom
  • etterlikning av en annens produkt eller kjennetegn
  • villedende reklame og andre urimelige markedsføringsmetoder herunder saker om sammenlignende reklame
  • reklame som er rettet mot barn og unge
  • markedsføring og merking av næringsmidler
  • reklame for legemidler, alkohol og tobakk