Miljørett

Våre advokater bistår virksomheter i kontakt med ulike myndighetsorgan, særlig i forbindelse med søknad om tillatelser, kvotehandel, karbonfangst/-lagring, pålegg om miljøtiltak samt undersøkelser og granskning.

Miljørett er et sentralt rammeverk for en rekke industri- og næringslivsaktører. Regelverket er detaljert og påvirkes i særlig grad av internasjonale regler.

Miljørettslige spørsmål er også aktuelle mellom private parter, og da særlig ansvar og risiko for forurensning og erstatning ved forurensningsskade. I forbindelse med kjøp og salg av eiendom eller bedrifter bistår vi med miljørettslig due diligence, ofte i samarbeid med tverrfaglige team.

Vi har inngående kom­petanse innen­for fagom­rådet energi, og bistår aktører på alle nivåer av sek­toren. Her gir Simon­sen Vogt Wiig løpende råd­givn­ing til sine klien­ter.

Advokater på vårt team har erfaring fra lovutvalget for klima- og miljørett og klagenemda for miljøinformasjon.

The team is very client-oriented and provides good value for money.

Chambers and Partners