Petroleumsrett

Simonsen Vogt Wiig har et av Norges mest vidtfavnende internasjonale og spissede, olje- og gassteam.

Gjennom tilstedeværelse og deltakelse i det norske oljeeventyret fra dets begynnelse, kan vi tilby en av bransjens mest anerkjente rådgivningsmiljøer rettet mot petroleumsrelatert virksomhet. Med lokal tilstedeværelse i Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand kan våre spesialiserte advokater møte industrien på hjemmebane.

Olje- og gassteamet består av advokater med mangeårig bakgrunn som internjurister både i små E&P-selskaper spisset for virksomhet på norsk sokkel og internasjonale majors, samt som tidligere tjenestemenn ifra Olje- og energidepartementet.

Gruppens sammensetning av advokater med erfaring og ekspertise fra industriens forskjellige aktører er uvurderlig når vi skal yte juridiske og andre rådgivningstjenester til våre klienter. Klientmassen vi rådgir er svært differensiert, og består av alt fra norske og internasjonale olje- og gasselskaper og oljeserviceselskaper, til nasjonalstater på alle kontinenter og mellomstatlige og internasjonale organisasjoner.

Gjennom vår juridiske rådgivning til E&P- og oljeserviceklienter på norsk sokkel har Simonsen Vogt Wiigs advokater tilegnet seg dyptgående kjennskap til den daglige virksomhet hos markedets aktører. For våre klienter bistår vi blant annet i flere titalls selskaps- og lisenstransaksjoner årlig, samt alle kontrakter knyttet til selskapenes operasjonelle- og øvrige virksomhet, som spenner seg over alle faser av selskapenes deltakelse i petroleumsaktiviteter på norsk sokkel.

Simonsen Vogt Wiig is singled out for its longstanding expertise in regulatory issues, transactional work including petroleum law mandates and field developments, and exploration phase operational activities.

Legal 500