Til fag

Prosedyre og tvisteløsning

Simonsen Vogt Wiig håndterer til enhver tid et hundretalls pågående tvister innenfor ulike bransjer.

Alle tvistesaker er ulike. Når en tvist er under oppseiling, skreddersyr vi et team bestående av den riktige bransjekunnskapen og den beste tvisteløsningskompetansen. På denne måten gir vi våre klienter det beste mulige utgangspunktet for å håndtere akkurat deres tvist.

En stor del av tvisteløsningen skjer uten at det nødvendigvis avsies dom. I de fleste saker vil det være aktuelt å finne minnelige løsninger gjennom forhandling, eller mekling i og utenfor domstolene. Våre advokater har omfattende erfaring i å finne kreative og gode løsninger. Vi har også advokater som er autoriserte meklere.

Våre advokater har erfaring fra de alminnelige domstoler, EFTA- og EU-domstolene, samt norsk og internasjonal voldgift.

Vi er stolte av å ha 13 advokater og partnere med møterett for Høyesterett – få andre norske firmaer kan matche dette.

Speedy feedback, quality advice, understanding of our industry and sharp litigation skills.

- Chambers and Partners

Kontaktpersoner

Christian har vært ledende advokat hos Regjeringsadvokaten med fag‐ og personalansvar fra 1. januar 2008. Han har blant annet hatt fagansvar for sivilprosess, erstatningsrett, Grunnloven, statsforfatningsrett og menneskerettigheter. Christian har møterett for Høyesterett.
Kristoffer har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre, og har møterett for Høyesterett. Han prosederer jevnlig saker for alminnelige domstoler og voldgift, og hans praksis dekker et vidt spekter av kommersielle tvister, inkludert alternativ tvisteløsning.
Kristian Nordheim har bred erfaring fra et vidt spekter innenfor alminnelig forretningsjuss og generell kontraktsrett, og har spesialkompetanse innenfor bygge- og entrepriserett, ekspropriasjonsrett, selskapsrett og IKT-kontrakter.
Arne har omfattende erfaring og kompetanse innen fagområdene eiendom, entreprise, plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, kontraktsrett og tvisteløsning.
Kenneth arbeider med selskaps- og kontraktsrett, transaksjons- og entrepriserett, samt regulatoriske spørsmål. Han har omfattende prosedyreerfaring, herunder møterett for Høyesterett.
Atle har bred erfaring i tvisteløsning så vel for domstoler, voldgift og alternative tvisteløsningsformer som rettsmegling. Atle har erfaring fra voldgiftsdommer/oppmannsoppdrag og er godkjent som mekler av Den norske Advokatforening.