Til fag

Venture capital

Simonsen Vogt Wiigs dedikerte venture capital-gruppe bistår jevnlig tidligfase-fond, industrielle investorer og oppstartsselskaper. Våre klienter omfatter et bredt spekter av bransjer, herunder fintech, proptech, IT, el-industri, fiskeri og havbruk, jordbruk, petroleum, automasjon og mobilitet og grønn teknologi.

Vår bistand omfatter blant annet:

  • selskapsstrukturering
  • emisjonsrunder (Pre-Seed, Seed, Serie A, B, C etc.)
  • konvertible instrumenter
  • incentivordninger
  • exit-øvelser, herunder salg og børsnoteringer
  • skatt
  • håndtering av immaterielle rettigheter
  • konkurransebegrensninger
  • informasjonsflyt-strategier
  • strategi-dokumentasjon

Kontaktpersoner

Thom Erik leder vår venture capital-gruppe. Han har mer enn 20 års erfaring i bransjen, blant annet som partner i et venture capital fond.
Kristoffer har omfattende erfaring i venture capital-segmentet og bistår jevnlig start-up selskaper og investorer. Kristoffer er også engasjert som mentor og foredragsholder for ledende akseleratorer og start-up-miljøer i Norge.