Juridiske tjenester knyttet til AI

AI får stor betydning for nær sagt alle sektorer, alt fra logistikk til annonseteknologi, finans og helse. For virksomhetene er det viktig å utnytte handlingsrommet som AI gir på en lovlig og forsvarlig måte.

SVWs teknologiteam har ekspertkompetanse på AI og juridiske spørsmål knyttet til ny teknologi. Vi følger nøye med på rettsutviklingen og bistår virksomheter med å sikre AI-compliance i samsvar med gjeldende og kommende regelverk.

Bruk av AI vil ofte reise spørsmål knyttet til for eksempel

  • avtalevilkår for AI-tjenesten
  • rettigheter og immaterialrett
  • informasjonssikkerhet og risikostyring
  • personvern ved behandling av personopplysninger
  • etterlevelse av AI-act og andre regelverk

Våre advokater har lang erfaring med bistand knyttet til både kunde- og leverandørsiden. Vi bistår i prosesser med anskaffelse, utvikling, implementering, bruk og salg av teknologi, og jobber tett med kundene våre for å finne gode løsninger tilpasset den enkelte virksomhet.