Karriere for studenter

I Simonsen Vogt Wiig kan du starte din karriere allerede som student. Våre tilbud til jusstudenter gir praktisk erfaring og innsikt i en forretningsadvokats hverdag. Du får relevant arbeidserfaring og mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.

Vår traineeordning

Traineeordningen i Simonsen Vogt Wiig skal gi deg innsikt i hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig hos oss. Våre traineer blir involvert i saker innenfor flere fag- og bransjeområder. Oppgavene kan blant annet bestå i utforming av stevninger, tilsvar og andre prosesskriv, samt å delta i selskapsgjennomganger, arbeidsmøter, klientmøter og rettssaker. Du blir også en naturlig del av våre sosiale samlinger og arrangementer i traineeperioden.

Et traineeopphold hos oss varer i 4-5 uker. I Oslo og Bergen har vi traineeopphold hele året. Ved våre øvrige kontor tilbyr vi også traineeopphold, avhengig av kapasitet. For at du skal få mest utbytte av ditt opphold ønsker vi at du har fullført 3. studieår når du starter som trainee.

Søk traineestilling hos oss

Skriveplass

Simonsen Vogt Wiig har tilbud om skriveplass til studenter. Vi vil at studentene som skriver masteroppgaven hos oss behandler et tema som er relevant i forhold til våre fagområder og vår kompetanse. Slik kan våre advokater bistå med sin ekspertise og fungere som studentens sparringspartnere under oppgaveskrivingen.

Når du har skriveplass hos oss får du kontorplass i våre lokaler, faglig veiledning, tilgang til våre kantinefasiliteter samt tilgang til vårt bibliotek og elektroniske abonnementsbaserte databaser etc. Du blir invitert med på firmaets sosiale samlinger og arrangementer – du blir kort og godt en del av firmaet mens du skriver oppgaven hos oss.

Søk skriveplass hos oss

Advokatfullmektig

Nærmer du deg slutten av studiet? Da kan du søke fullmektigstilling hos oss! Tiden som advokatfullmektig er en læretid hvor du har en prinsipal som har veiledningsplikt. Denne gjelder alle sider ved fullmektigens arbeid – faglig, advokatetisk og praktisk.

Arbeidet som advokatfullmektig vil kunne bestå i utforming av stevninger, tilsvar og andre prosess skriv, samt å delta i arbeidsmøter, klientmøter og rettssaker. Som advokatfullmektig vil du få mulighet til å utvikle deg innenfor ulike kompetanseområder som blant annet; fag, bransjer, nettverksbygging, problemløsning og kundehåndtering.

Se ledige stillinger

Vi har også tilbud til studenter om jobb som kveldssekretærer og på vårt servicesenter, samt i spesialiserte traineestillinger.