Tilbake

Karriere for studenter

Vår traineeordning

Traineeordningen i Simonsen Vogt Wiig skal i størst mulig grad simulere hvordan det er å arbeide som advokatfullmektig. Våre traineer får arbeide med reelle saker innenfor flere av våre fag- og bransjeområder. Arbeidet vil blant annet bestå i utforming av stevninger, tilsvar og andre prosesskriv, samt å delta i arbeidsmøter, klientmøter og rettssaker. I tillegg blir du naturligvis invitert med på firmaets sosiale samlinger og arrangementer i traineeperioden.

Et alminnelig traineeopphold hos oss varer i 4-5 uker. I Oslo og Bergen har vi traineestillinger hele året igjennom. Ved våre øvrige kontor ansetter vi traineer etter behov og kapasitet.

Vi ser helst at traineene har fullført 3. studieår. Vi ønsker å knytte kontakt med ambisiøse og energiske studenter. Kommersiell forståelse og vilje til å yte service er grunnleggende for måten vi jobber på.

Søk traineestilling hos oss

Corporatetrainee

Vi har et slagkraftig fagmiljø innen Corporate og M&A. Kombinasjonen av bransjekjennskap, kommersiell forståelse og faglig spisskompetanse gir oss en solid plattform når vi rådgir noen av næringslivets mest sentrale aktører. Som corporatetrainee vil du få et innblikk i hvordan juridiske og strategiske beslutninger håndteres i alt fra oppstartsselskap til større konsern. Du vil arbeide i et team av dyktige advokater og bli kjent med internjuridisk avdeling hos våre klienter, og møte utfordringer innen mange forretningsjuridiske fagområder.

Vi søker kandidater med spesiell interesse for corporate. I tillegg til faglige kvalifikasjoner er kommersiell forståelse og evne til å bygge relasjoner særlig viktig. Studenter som har fullført 3. studieår er velkomne til å søke.

Søk Corporate traineestilling hos oss

Bank Finans trainee

Vi har et sterkt faglig og forretningsorientert Bank Finans team som bistår finansin­sti­tusjoner og lån­takere med alle sider innen bank– og finan­sier­ingsrett. Typiske oppdrag relaterer seg til finansiering av skip og rigger herunder restruktureringer. Organisering og finansiering av infrastrukturprosjekter innen fornybar energi herunder særlig vindkraft, har blitt en vesentlig del av vårt arbeid. Teamet bistår også med regulatoriske spørsmål og nå særlig FinTech-selskaper med å navigere i lovkrav og øvrige juridiske utfordringer i tett samarbeid med våre eksperter på IT/teknologi og personvern.

Vi søker kandidater med en spesiell interesse for finans. I tillegg til faglige kvalifikasjoner er kommersiell forståelse og vilje til å yte service særlig viktig. Studenter som har fullført 3. studieår er velkomne til å søke.

Søk Bank Finans traineestilling hos oss

Skriveplass

Simonsen Vogt Wiig tilbyr skriveplass til utvalgte studenter. Hvem vi velger å tilby dette og hvor ofte, beror i stor grad på tema for oppgaven. Vi vil at studentene som skriver masteroppgaven hos oss behandler et tema som er relevant i forhold til våre fagområder og vår kompetanse. Da kan våre advokater bistå med sin ekspertise og fungere som studentens sparringspartnere under oppgaveskrivingen. På den måten får vi også belyst et tema og en problemstilling som vi synes er interessant og praktisk.

Ved å ha skriveplass hos oss får du kontorplass i våre lokaler, faglig veiledning, tilgang til våre kantinefasiliteter samt tilgang til vårt bibliotek og elektroniske abonnementsbaserte databaser etc. Du blir invitert med på firmaets sosiale samlinger og arrangementer – du blir kort og godt en del av firmaet mens du skriver oppgaven hos oss.

Søk skriveplass hos oss