Karriere

Karriere for studenter

I Simonsen Vogt Wiig kan du starte din karriere allerede som student. Våre tilbud til jusstudenter gir praktisk erfaring og innsikt i en forretningsadvokats hverdag. Vi tilbyr relevant arbeidserfaring og kompetanseutvikling både faglig og sosialt.

Vår traineeordning

Traineeordningen i Simonsen Vogt Wiig skal i størst mulig grad simulere hvordan det er å arbeide som advokatfullmektig. Våre traineer får arbeide med reelle saker innenfor flere av våre fag- og bransjeområder. Arbeidet vil blant annet bestå i utforming av stevninger, tilsvar og andre prosesskriv, samt å delta i arbeidsmøter, klientmøter og rettssaker. I tillegg blir du naturligvis invitert med på firmaets sosiale samlinger og arrangementer i traineeperioden.

Et alminnelig traineeopphold hos oss varer i 4-5 uker. I Oslo og Bergen har vi traineestillinger hele året igjennom. Ved våre øvrige kontor ansetter vi traineer etter behov og kapasitet. Vi ser helst at traineene har fullført 3. studieår.

Søk traineestilling hos oss

Skriveplass

Simonsen Vogt Wiig tilbyr skriveplass til utvalgte studenter. Hvem vi velger å tilby dette og hvor ofte, beror i stor grad på tema for oppgaven. Vi vil at studentene som skriver masteroppgaven hos oss behandler et tema som er relevant i forhold til våre fagområder og vår kompetanse. Slik kan våre advokater bistå med sin ekspertise og fungere som studentens sparringspartnere under oppgaveskrivingen.

Ved å ha skriveplass hos oss får du kontorplass i våre lokaler, faglig veiledning, tilgang til våre kantinefasiliteter samt tilgang til vårt bibliotek og elektroniske abonnementsbaserte databaser etc. Du blir invitert med på firmaets sosiale samlinger og arrangementer – du blir kort og godt en del av firmaet mens du skriver oppgaven hos oss.

Søk skriveplass hos oss

Advokatfullmektig

Når du nærmer deg slutten av studiet, kan du søke fullmektigstilling hos oss. Tiden som advokatfullmektig er en læretid og du arbeider under prinsipalens tilsyn og kontroll. Prinsipalen har en veiledningsplikt som gjelder alle sider ved fullmektigens arbeid – faglig, advokatetisk og praktisk.

Arbeidet som advokatfullmektig vil bestå i utforming av stevninger, tilsvar og andre prosess skriv, samt å delta i arbeidsmøter, klientmøter og rettssaker. Som advokatfullmektig vil du få mulighet til å utvikle deg innenfor ulike kompetanseområder som blant annet; fag, bransjer, nettverksbygging, problemløsning og kundehåndtering.

Se ledige stillinger

I tillegg til overnevnte har vi til enhver tid studenter ansatt som kveldssekretærer og på vårt servicesenter, samt i spesialiserte traineestillinger.