Trainee

Ingrid Wiedswang Sigholt jobber som advokatfullmektig ved Oslokontoret. Hun hadde flere traineeopphold i løpet av sitt siste studieår ved UiO, deriblant hos Simonsen Vogt Wiig, og mener det var til stor hjelp da hun skulle finne rett match etter studiet.

“Mot slutten av studiet var jeg fortsatt veldig usikker på hva jeg ville jobbe med, men jeg trivdes veldig godt som trainee. Jeg hadde også skriveplass, noe som forsterket inntrykket av Simonsen Vogt Wiig som arbeidsplass. Spesielt arbeidsmiljøet, kollegaene og kulturen gjorde at jeg fikk lyst til å jobbe her etter studiet”, sier Ingrid.

Ingrid var trainee ved Oslokontoret i 2021 mens hun skrev sin master innen anskaffelsesrett, og jobber nå som fullmektig på Corporate-teamet. Der har hun en spennende og variert hverdag i et team som stadig har nye prosjekter på gang. Ingrid jobber med selskapsrett og transaksjoner, men får ofte anledning til å jobbe på tvers av avdelinger og få innblikk i andre fagområder. Hun mener det er mange fordeler med å ta et traineeopphold under studiene: “Man får muligheten til å teste arbeidshverdagen som advokat. Man får mange av de samme oppgavene som en advokatfullmektig får og jobber med et bredt spekter av juridiske problemstillinger. For en student kan det dessuten være vanskelig å skille de ulike advokatfirmaene fra hverandre, så et traineeopphold kan være til god hjelp for å bli bedre kjent med firmaet.”

“Som trainee får man jobbe med et bredt spekter av juridiske problemstillinger, og du får lære mer om de ulike fagområdene man kan jobbe med”, fortsetter Ingrid. “Jeg satte veldig stor pris på å få innblikk i livet som forretningsadvokat. Det var også et høydepunkt å bli kjent med så mange hyggelige folk!”

Til studenter som ønsker seg arbeidserfaring har Ingrid følgende råd: “Søk om traineeopphold! Snakk med ulike bedrifter under Arbeidslivsdagene, og orienter deg via hjemmesider og sosiale medier”, avslutter hun.