Anne Marie Skeie arbeider hovedsakelig innenfor fagområdene kontraktsrett, offentlige anskaffelser, eiendom og tvisteløsning.

Anne Marie bistår klienter på tvers av flere rettsområder, med hovedvekt innen kontraktsrett, offentlige anskaffelser, eiendom og tvisteløsning.

Hun bistår med forhandlingsledelse og-støtte, innen større og komplekse anskaffelsesprosesser og kommersielle forhandlinger, med erfaring bl.a. fra sikkerhets- og forsvarsindustrien. Anne Maries bistand inkluderer rådgivning i forbindelse med kontraktsinngåelser og gjennomføring av kontraktsforpliktelser, samt håndtering av tvister.

Anne Marie er en erfaren prosessfullmektig og fører tvistesaker for domstolene.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2023 Politiadvokat, Sør-Vest politidistrikt
2018 - 2019 Politifullmektig, Sør-Vest politidistrikt
2018 Juridisk rådgiver, Juridisk avdeling, Bymiljø og utbygging, Stavanger kommune
2017 - 2018 Frivillig saksbehandler, Gatejuristen Stavanger
2017 - 2018 Rådgiver, Støtte og utvikling: Innkjøp, Stavanger kommune
2015 - 2017 Militærjurist og løytnant, Forsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon

Utdanning

2010 - 2015 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2014 Utveksling, University of Auckland, New Zealand