Arild Paulsen har spesialkompetanse innenfor avtale/kontraktsrett, selskapsrett, offentlige anskaffelser og entrepriserett.

Arild har vært forretningsadvokat siden 1993 i Oslo og Trondheim. Han jobber i det vesentlige med kontrakter, selskapsrett, herunder transaksjoner med betydelig innslag av eiendomstransaksjoner (eiendommer og eiendomsselskaper), utbyggingsprosjekter og generelle eiendomsproblemstillinger, offentlige anskaffelser og entrepriserett. Han har eiendomsmeklerbevilling og er faglig leder i Trondheim.

Arild prosederer rettssaker og holder jevnlig foredrag innen de nevnte spesialområder.

Arild var med å starte opp advokatfirmaet i Trondheim i 2000. Han var daglig leder fra 2005 til 2017 og er i dag styreleder.

CV

Erfaring

2002 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2000 - 2002 Partner, Consil Advokatfirma
2000 Partner, Advokatfirmaet Tapper & Co.
1997 - 2000 Advokat, Advokatfirmaet Tapper & Co.
1993 - 1996 Advokat, Stenberg-Nilsen, Christophersen & Lyngtveit
1991 - 1992 Dommerfullmektig, Trondheim byrett
1990 - 1991 Politifullmektig, Uttrøndelag politikammer
1989 - 1990 Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, UiO

Utdanning

1990 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Verv

2019 - (d.d.) Styreleder, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2005 - 2017 Daglig leder, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2000 - (d.d.) Diverse styreverv

Publikasjoner

Yrkeshemmede arbeidstakeres stillingsvern Institutt for offentlig rett, UiO, 4/1990
Motregningsrett i husleieforhold Lov og Rett, 05/2009
Div. publikasjoner; særlig offentlige anskaffelser og leiekontrakter