Belinda Jensen arbeider primært med skatterett, selskapsrett og arbeidsrett for både nasjonale og internasjonale aktører.

Belinda er spesialisert innen skatterett og arbeidsrett. Hun bistår klienter med forberedelser og gjennomføring av transaksjoner og eier- og selskapsstruktureringer, i tillegg til rådgivning under løpende drift.

Belinda har også bred erfaring med varierte arbeidsrettslige problemstillinger, herunder bistand ved omorganiseringer og nedbemanninger, inngåelse og avslutning av arbeidsforhold, innleie av arbeidskraft, personvern og løpende rådgivning innenfor arbeidslivet.

Før Belinda kom til SVW arbeidet hun som advokat i Schjødt, og tidligere som skattejurist i Skatteetaten.

CV

Erfaring

2021 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 - 2021 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2018 Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
2016 - 2017 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
2015 - 2016 Skattejurist, Sentralskattekontoret for storbedrifter
2012 - 2014 Skattejurist, Skatt Vest
2012 Rådgiver, Husleietvistutvalget

Utdanning

2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen