Gøran Mjelde Aarvik er partner i Simonsen Vogt Wiigs avdeling for eiendom og entreprise.

Gøran jobber hovedsakelig med næringseiendom, særlig knyttet til eiendomstransaksjoner, leiekontrakter og strukturering av eiendomsselskaper. Han har betydelig erfaring fra kompliserte eiendomstransaksjoner og har bistått i forbindelse med flere transaksjoner gjennomført på forwardkontrakter.

Gøran har i tillegg erfaring innen selskapsrett og kontraktsrett, herunder bistand med egenkapitaltransaksjoner, kjøp- og salg av bedrifter, emisjoner, fisjoner og fusjoner, restrukturering og omorganisering av bedrifter. Han har jobbet med flere av de største eiendomstransaksjonene i Norge siden 2009 i tillegg til å rådgi norske og internasjonale klienter i det norske egenkapital- og obligasjonsmarkedet.

Han var oppført som “recommended lawyer” innen næringseiendom i Legal 500 for 2016. I Chambers and Partners for 2017 og 2018 var han rangert som “up and coming”, mens han for 2019 er i Band 4 innen næringseiendom, og Gøran er vurdert å ha en “strong commercial understanding of all aspects of complex real estate transactions”.

Gøran har, i tillegg til 16 års erfaring som advokat, erfaring fra Norges Bank Investment Management som forvalter Statens Pensjonsfond – Utland (oljefondet). Arbeidsoppgavene der var i hovedsak knyttet opp mot strategiske investeringer, herunder eiendomsinvesteringer, samt bistand til de interne operasjonelle avdelinger.

Sources describe him as skilful and sharp, and note his negotiation skills.

- Chambers and Partners
CV

Erfaring

2019 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2014 - 2019 Partner, Wikborg Rein Advokatfirma
2009 - 2013 Fast advokat, Senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma
2008 - 2009 Legal Adviser, Norges Bank Investment Management (NBIM)
2005 - 2007 Resident Lawyer / Fast advokat, Wikborg Rein Advokatfirma, London
2002 - 2005 Advokatfullmektig, Wiborg Rein Advokatfirma

Utdanning

2002 Cand. jur., Universitetet i Bergen