Tilbake

Gunnar Espeland

Partner
Stavanger

Mobil: +47 934 90 879
Telefon: +47 51 82 32 03
Send en e-post

Gunnar Espeland bistår klienter i Norge og internasjonalt i forbindelse med offshore og landbasert bygge- og modifikasjonsprosjekt samt andre tilvirknings- og serviceoppdrag, særlig i olje og gassindustrien innen kontraktbistand og forhandlingsstøtte ved avtaleinngåelse, prosjektgjennomføring og tvisteløsninger. Espeland bistår aktører innen olje og gass industrien, fast eiendom, forsvars- og sikkerhetsindustri innen selskapsrett, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) og transaksjoner.

Se utvidet CV