Ingrid Wedø har spesialkompetanse innen fast eiendom , og har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre.

Ingrid bistår i en rekke saker tilknyttet fast eiendoms rettsforhold, med spesialkompetanse innen plan- og bygningsrett og avhendingsloven. Hun har erfaring fra offentlig forvaltning, med særlig kompetanse på klagesaker og forvaltningsvedtak.

Fra tidligere har Ingrid erfaring med høykonfliktssaker innen flere ulike fagområder, og kan bistå med både tvisteløsning og rettslig prosess.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2023 Advokat, Advokatfirmaet Wiig & Co
2020 - 2021 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiig & Co
2019 - 2020 Advokatfullmektig, IMMER Advokat
2018 - 2019 Juridisk rådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag

Utdanning

2012 - 2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv

2022 - (d.d.) Styremedlem, Advokatforeningen Trøndelag krets