Julie Krigsvoll Auran jobber bredt innenfor selskapets ulike rettsområder, med fokus på fast eiendoms rettsforhold, restrukturering og insolvens.

Julie bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning på tvers av ulike rettsområder og bransjer. Hun har fordypningsfag innenfor selskapsrett, EU-, EØS- og konkurranserett og immaterialrett.

Hun skrev masteroppgave om rettsvern for fast eiendom med tittelen “Selvstendig rettsvernshevd i lys av HR-2021-1773-A”.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2022 - 2022 Førstekonsulent, Borgarting lagmannsrett
2021 - 2022 Trainee/Studentmedarbeider, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co

Utdanning

2020 - 2022 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2015 - 2018 Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet