Knut Dypvik har omfattende erfaring innen omstrukturering, gjeldsforhandling, konkurs og fast eiendoms rettsforhold.

Knut har siden 2001 erfaring som forretningsadvokat, bostyrer i konkursbo og innen fast eiendoms rettsforhold. Før 2001, har han nærmere 2 års erfaring som dommerfullmektig og 2 år som saksbehandler i skatteetaten.

Han har siden 2001 vært bostyrer for tingrettene i (tidligere) Sør-Trøndelag. Bobehandlingen innebærer omfattende arbeid med dels komplekse forhold innen pant- og pengekravsrett, arbeidsrett, alminnelig og spesiell kontraktsrett, skatt og avgift, offentlig rett mm.

Knut har videre omfattende erfaring og kompetanse innenfor grunnerverv, ekspropriasjonsrett, jordskifte, plan- og bygningsrett, tingsrett, forhandlinger og kontraktsrett knyttet til fast eiendom. Knut har løpende oppdrag innen skjønn og jordskifte hvor han bistår både private og offentlige aktører.

Knut har siden han startet som advokat mottatt bostyreroppdrag i dødsbo og konkursbo fra tingrettene i (tidligere) Sør-Trøndelag. Knut har også bred erfaring innen arv- og ektefelleskifte.

CV

Erfaring

2013 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2011 - 2012 Partner, Advokatfirmaet Vogt & Wiig Trondheim
2010 - 2011 Senioradvokat, Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim
2004 - 2010 Advokat, Vogt & Wiig Advokatfirma
2001 - 2004 Advokat, Advokatfirmaet Steensrup Stordrange
1999 - 2001 Dommerfullmektig, Byfogden i Trondheim og Gauldal sorenskriverembete
1998 - 1999 Advokatfullmektig, Deloitte & Touche Advokatfirma
1997 - 1998 Saksbehandler, Sør-Trøndelag Fylkesskattekontor
1981 - 1991 Befal, Hæren - forsvaret

Utdanning

1996 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1981 Befalsutdanning, Hæren - forsvaret

Verv

2017 - (d.d.) Styremedlem, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS