Knut Emil Johannesen Lie arbeider primært med bank og finanseringsrett og tvisteløsning med hovedfokus på tvangsfullbyrdelse

Knut Emil arbeider hovedsakelig med bank og finansieringsrett og bistår norske og internasjonale banker og finansinstitusjoner med primært lånefinansering. Han har videre en LL.M. fra King’s College London hvor han spesialiserte seg i internasjonal finansieringsrett.

Knut Emil har også spesialisering innenfor insolvensrett og tvisteløsning, hvor hovedfokuset er tvangsfullbyrdelse, herunder håndtering av prosesser opp mot forliksråd, namsmannen og retten.

Knut Emil har også vært dommerfullmektig i Bergen tingrett.

CV

Erfaring

2023 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 - 2023 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2016 - 2019 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2016 Stipendiat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2015 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2014 - 2015 Trainee, Advokatfirmaet Arntzen de Besche AS
2013 - 2014 Saksbehandler, NAV Klageinnstans Sør
2013 - 2014 Arbeidsgruppeleder, Fakultetet for Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder

Utdanning

2016 LL.M. International Financial Law, King's College London
2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2014 Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Agder