Lars Inge Ørstaviks hovedarbeidsfelt er relatert til shipping og sjørett, kontraktsrett, entrepriserett og forsikringsrett.

Lars Inge bistår særlig rederier, verksteder og assurandører i saker som omhandler bygging, konvertering og vedlikehold av skip, samt management og operasjon av skip.

Han har bred erfaring også innen havariarbeid og erstatningsspørsmål, samt innen tvisteløsning og prosedyre, både for de alminnelige domstolene samt voldgift.

CV

Erfaring

2016 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2008 - 2016 Partner, Advokatfirmaet Wikborg Rein & Co.
2003 - 2007 Fast advokat, Advokatfirmaet Wikborg Rein & Co.
1998 - 2003 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wikborg Rein & Co.
1997 - 1998 Vernepliktig jurist, Krigsadvokatene for Sør-Norge
1997 Sensor, Det juridiske fakultetet i Bergen

Utdanning

1997 Cand. Jur., Universitetet i Bergen

Clear and fearless in his advice and actions.

- Legal 500

Lars Inge Ørstavik is a very experienced lawyer within all fields of marine law, always ready to come up with new, smart and practical solutions.

- Legal 500