Markus Sørlie arbeider primært med havbruk og personvern

Markus bruker mye av tiden sin på havbruksnæringen. Han bistår klienter med problemstillinger særlig tilknyttet det offentligrettslige rammeverket som regulerer næringen.

Han jobber også mye med problemstillinger innen personvern, og har erfaring fra blant annet arbeid med rådgivning og utredningsarbeid.

Markus har dessuten bred erfaring med ulike problemstillinger knyttet til arbeidsrett.

Før Markus kom til SVW arbeidet han som juridisk rådgiver og personvernombud i Vestland fylkeskommune.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2022 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2020 Juridisk rådgiver/Personvernombud, Vestland fylkeskommune
2018 Skriveplass, Advokatfirma Øglænd & Co
2017 - 2018 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2016 Trainee, Deloitte Advokatfirma
2010 - 2011 Sersjant, Forsvaret

Utdanning

2016 - 2018 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2013 - 2016 Bachelorgrad i rettsvitenskap, Universitetet i Stavanger
2012 - 2013 Årsstudium i sosiologi, Universitetet i Bergen
2009 - 2010 Befalsskole, Porsangermoen